Bezpieczny kierowca firmowy

Bezpieczny kierowca firmowy

Kurs  jednodniowy  dla grupy minimum 6 osób ,obejmujący szkolenie  z zakresu bezpieczeństwa prowadzenia samochodu w ekstremalnych warunkach drogowych oraz defensive driving czyli modelowanie  stylu jazdy w ruchu drogowym .

Celem podstawowym kursu jest podniesienie poziomu kwalifikacji kierowców w aspekcie bezpieczeństwa jazdy oraz monitoring stanu umiejętności i wiadomości kierowców w firmie. Cel ten realizowany jest dwutorowo;

 • rozpoznawanie zagrożeń drogowych, profilaktyka oraz modelowanie bezpiecznego stylu jazdy w ruchu drogowym wraz z budową bazy danych o stanie umiejętności i wiadomości kierowców firmy.
 • budowanie prawidłowych nawyków ruchowych kierowcy podczas wychodzenia z ekstremalnej, wypadkogennej sytuacji drogowej – program ćwiczeń praktycznych.

Ćwiczenia praktyczne oparte są o system budowania nawyku ruchowego na poziomie odruchu warunkowego, który w ekstremalnej sytuacji drogowej działa automatycznie.Program ćwiczeń praktycznych spełnia znakomicie funkcję obniżania bariery bezpieczeństwa każdego kierowcy. Po kursie kierowcy jeżdżą zdecydowanie wolniej i bezpieczniej.

Kursanci otrzymują :

 • certyfikat ukończenia szkolenia.
 • Obiad w cenie szkolenia

Zajęcia odbywają się w ośrodku doskonalenia kierowców  Akademii Bezpiecznej Jazdy Sp. z o.o. przy ul . Muszkieterów 43 w Warszawie .

Akademia uzyskała wymagany od tego roku wpis od wojewody mazowieckiego do rejestru ośrodków doskonalenia jazdy o numerze 003W. Instruktorzy prowadzący zajęcia mają również wymaganą prawem legitymację instruktora doskonalenia techniki jazdy wydana przez wojewodę mazowieckiego. Wykłady prowadza wykwalifikowani instruktorzy i wykładowcy Akademii .Szef wyszkolenia – Piotr Jakub Bielak ( znany z programu TVN TURBO) Kierownik ds. szkolenia kadry instruktorów Akademii Wojciech Skrebutenas.

PROGRAM SZKOLENIA

Teoria – Charakterystyka wypadków drogowych w firmach + Taktyka jazdy

Są dwa style jazdy; w pracy i cywilny z rodziną na „pokładzie”. Są też dwie całkowicie różne grupy zachowań kierowców i zagrożeń z tym związanych. Ilustrowany zdjęciami i filmami wykład na temat tych zagrożeń otwiera oczy na wiele na problem wypadków firmowych. Kto powoduje najwięcej wypadków w firmie , gdzie do nich najczęściej dochodzi, w jaki sposób, jakie błędy popełniamy najczęściej i najważniejsze pytanie , dlaczego? Co następuje po wypadku drogowym ? Następstwa prawne , społeczne , psychologiczne. Czy cierpią tylko uczestnicy czy ktoś więcej, rodzina , przyjaciele, współpracownicy? Jakie są koszty rzeczywiste wypadku drogowego?

PRAKTYKA- TEMATYKA ĆWICZEŃ

Uwaga! ćwiczenia na torze odbywają się na samochodach Akademii lub do wyboru na samochodach klienta

1. Pozycja za kierownicą
Elementarne wiadomości dotyczące pozycji w samochodzie w aspekcie efektywności pracy za kołem kierowniczym. Jak znaleźć kompromis między efektywnością a wygodą w aspekcie bezpieczeństwa. Prawidłowa pozycja jest podstawowym warunkiem prawidłowego wykonania wszystkich przerabianych na kursie ćwiczeń .

2. Efektywność pracy za kierownicą
Podstawowe ćwiczenie z grupy ćwiczeń koordynacyjnych, bez opanowania którego, niemożliwe jest szybkie i efektywne operowanie kierownicą podczas wychodzenia z poślizgu czy omijania przeszkód na śliskich nawierzchniach. Element ten w prosty sposób uzmysławia kursantom ich ułomności techniczne spełniając jednocześnie funkcję ‚sprowadzania na ziemię’ tzw. ‚bardzo dobrych
kierowców’.

3. Dynamiczny skręt – koordynacja pracy kołem kierowniczym i pedałem gazu
Celem ćwiczenia jest nauka prawidłowej koordynacji pracy kołem kierowniczym i dociążenia osi przedniej pojazdu przez ujęcie ‚gazu’. Nauka prawidłowej zmiany kierunku jazdy (wyprzedzanie, zmiana pasa ruchu ,omijanie) w ekstremalnych warunkach (koleiny wypełnione wodą, śliska nawierzchnia lód śnieg). Nieumiejętność tego elementu jest w 80% przyczyną doprowadzenia do poślizgu podczas manewru wyprzedzania w ekstremalnych warunkach drogowych. zobacz film

4. Hamowanie na wprost na nawierzchni śliskiej
Nauka hamowania na nawierzchniach śliskich, nauka 4 podstawowych technik hamowania. Poznanie zasad fizyki dotyczących drogi zatrzymania pojazdu.

5. Jazda po łuku o nawierzchni śliskiej zobacz film

6. Hamowanie na łuku o nawierzchni śliskiej
Zachowanie auta na łuku o nawierzchni śliskiej – podsterowność i nadsterowność auta. Dobór odpowiedniego toru jazdy podczas hamowania na łuku. Niebezpieczeństwa hamowania z ABS. Porównanie hamowania na łuku bez ABS-u.

7. Hamowanie z ominięciem przeszkody
Kształtowanie prawidłowej reakcji ruchowej podczas omijania przeszkody na nawierzchni śliskiej. Metody wczesnego wyboru drogi omijania przeszkody oraz powrotu na pożądany tor jazdy. Nauka prawidłowej koordynacji pracy kierownica-hamulec podczas omijania przeszkody. zobacz film

 8. Ćwiczenie reakcji na uślizg osi tylnej auta tzw. troleje – kontra kierownicą zobacz film 
Nauka wczesnego rozpoznania uślizgu osi tylnej. Metody wyjścia z poślizgu. Kontra kierownicą . Dozowanie prędkości obrotowej kół osi przedniej – wspomaganie kontry kierownicą przy wychodzeniu z poślizgu

9. Safe driving- modelowanie stylu jazdy w ruchu drogowym

Uwaga! ćwiczenia w ruchu drogowym odbywają się na samochodach kursantów

 • Nauka wczesnego rozpoznawania zagrożeń drogowych

Głównym celem szkolenia jest, wyrobienie w kursantach nowych nawyków zmierzających do obniżenia poziomu ryzyka jazdy samochodem. W szkoleniu tego typu główny nacisk kładziemy na umiejętność wczesnego rozpoznania zagrożenia a nie na umiejętności wychodzenia z ekstremalnej sytuacji drogowej. Lepiej jest unikać zagrożenia niż starać się wyjść z niego cało poprzez stosowanie zaawansowanych technik jazdy.

 • Weryfikacja błędów i złych nawyków mogących sprowokować sytuacje zagrożenia 

Kursanci (także kierownictwo firmy) dostają informacje czy dany kierowca swoimi nawykami i stylem jazdy prowokuje sytuacje zagrożenia czy nie. Precyzyjna analiza błędów przyczynia się do poprawy bezpieczeństwa kierowcy. Przykład jeżeli w arkuszu ocen najsłabsze oceny kierowca dostał z takich elementów jak , prędkość jazdy, utrzymanie bezpiecznych odległości, czytelność zachowań na drodze to jest to zbiór błędów w dużym stopniu wpływający na (czasami nieświadome ) prowokowanie sytuacji zagrożenia.

 • Weryfikacja błędów uniemożliwiających efektywne działanie podczas ratowania się z ekstremalnej sytuacji drogowej

Czasami błędy kierowców mogą w dużym stopniu osłabić efektywność działania podczas ratowania się z opresji natomiast styl jazdy nie powoduje wzrostu zagrożenia ( prowadzenie auta jednorącz , zła praca biegami)

 • Nauka nowego stylu parkowania – redukcja szkód parkingowych

Zwrócenie uwagi na parkowanie jako jeden z elementów jazdy samochodem, pokaz i weryfikacja bezpiecznych sposobów parkowania przyczyniają się do obniżenia dużej (15-20%) liczby szkód parkingowych w firmie

 • Zbudowanie bazy danych uwzględniającej poziom umiejętności kierowców pozwalające na lepszy monitoring kierowców oraz ich poziomu  i typu szkolenia 

Kursanci po szkoleniu podzieleni zostają na 3 grupy

I – grupa kierowców którzy maja prawidłowo ukształtowane nawyki, rozpoznają zagrożenia i starają się ich unikać , nie podejmują ryzyka podczas jazdy

II – grupa kierowców którzy nie stwarzają zagrożenia , mimo to popełniają błędy które mogą osłabić efektywność działania w samochodzie , szczególnie podczas sytuacji ekstremalnej

III – grupa wysokiego ryzyka , grupa kierowców którzy swoją jazda prowokują zagrożenie na drodze

Kursanci prowadzą samochód w towarzystwie instruktora ( w celu poprawienia komfortu i efektywności szkolenia proponujemy aby kursant jechał swoim autem tylko z instruktorem , układ 1:1. Jazda trwa min 1,5 godziny) Jazda odbywa się w różnym terenie, trasy szybkiego ruchu, miasto, uliczki osiedlowe itp.

 • Szkolenie- podczas kiedy kolejno, każdy z kursantów kieruje pojazdem, instruktor doradza mu w jaki sposób można zastosować każde z pięciu omówionych zagadnień i pozwala mu sprawdzić ich działanie w praktyce.
 • Ocena – podczas gdy kursanci kolejno kierują pojazdem, instruktor sporządza pisemną ocenę każdego z kursantów. Następnie kursanci, którzy nie prowadzili pojazdu przekazują swoje uwagi dotyczące sposobu, w jaki kierowca użył każdej z pięciu zasad. Tego typu wspólna nauka pozwala kierowcy lepiej zrozumieć obowiązujące zasady oraz lepiej je zapamiętać.
 • Podsumowanie:

Każdy z kursantów otrzymuje pisemną ocenę swojej jazdy, w której wymienione są jego silne i słabe strony oraz przedstawione są uwagi dotyczące tych zagadnień, w których potrzebna jest poprawa. W arkuszu ocen znajduje się również fragment dotyczący oceny kursanta pod względem powagi podejścia do szkolenia. Jest to bardzo ważny element. Często kursanci przyjeżdżają na szkolenie jak na zabawę fundowana przez firmę , takie szkolenie nie ma wtedy sensu.

przykładowy plan zajęć

9:00 – przyjazd uczestników do Akademii, przerwa kawowa, podział na grupy szkoleniowe

9:10 – Wykład charakterystyka wypadków drogowych

10;30 – rozpoczęcie zajęć praktycznych na torze/jazdy instruktażowe w ruchu drogowym

13:00 – 13:30 –  Lunch

13:30 – 15:00 – zajęcia praktyczne na torze/ jazdy instruktażowe w ruchu drogowym

15:30 – 17;00  rozdanie dyplomów wyjazd z Akademii

Uwaga! Program kursu jest przykładowym szkoleniem , na życzenie firmy możemy go modelować wg potrzeb.

 

« Wróć do listy