Kontakt

Adres korespondencyjny

Akademia Kuźnia Kierowców sp. z o.o

ul. Jana Pawła II 27, 00-867 Warszawa

e-mail: abj@abj.waw.pl

Wypełnienie obowiązku informacyjnego na podstawie art. 13 RODO

25 maja 2018r. Weszło w życie Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych RODO.

Realizując obowiązki wynikające z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. oraz RODO wchodzących w życie 25 maja 2018r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), przekazujemy następujące informacje:

 1. Administratorem / Podmiotem przetwarzającym Państwa dane osobowe jestAkademia Kuźnia Kierowców sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Jana Pawła II 27, 00-867 Warszawa, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr 0000880144, NIP 5272947845, REGON 388027478 

Z Administratorem można się kontaktować:

– pisemnie, na adres: ul. Jana Pawła II 27, 00-867 Warszawa 

– za pomocą poczty elektronicznej, na adres: abj@abj.waw.pl 

Administrator nie wyznaczył Inspektora Ochrony Danych

2. Przetwarzamy następujące dane: Przetwarzamy dane kontaktowe osób fizycznych i firm (imię i nazwisko, nazwa firmy, adres siedziby i adresy wysyłek towaru, NIP, REGON, adres internetowy, numery telefonów kontaktowych) oraz inne dane kontaktowe osób dobrowolnie zgłaszających się do firmy i podających swoje dane w celu realizacji zamówień i usług.

3. Cel i zakres przetwarzania danych osobowych

Państwa dane osobowe są przetwarzane i niezbędne do prawidłowej realizacji zamówień, usług i umów, w tym do:

 • zawierania, wykonywania i realizowania umów sprzedaży usług;
 • umożliwienia świadczenia usług drogą elektroniczną 
 • zapewnienia prawidłowej obsługi klienta, 
 • dopasowania oferty cenowej do potrzeb klientów;
 • obsługi zwrotów i reklamacji
 • przepisy prawa wymagają od nas przetwarzania Twoich danych dla celów podatkowych i rachunkowych.
 • kontaktowania się z Klientem, w tym w celach związanych ze świadczeniem usług
 • archiwizacji;

4. Podstawą przetwarzania jest: 

– dobrowolna zgoda, wyrażona poprzez kontakt z nami – zgodnie Artykułem 6. Ust 1. lit a) RODO lub 

– umowa pomiędzy administratorem danych osobowych a osobą fizyczną, której dane są przetwarzane – zgodnie Artykułem 6. Ust 1. lit b) RODO

5.Kategorie podmiotów, którym może zostać udostępnione, powierzone przetwarzanie danych

Dane osobowe powierzone są pracownikom firmy Akademia Bezpiecznej Jazdy Sp. z o.o.. z o.o. oraz podmiotom świadczącym usługi związane z bieżącą działalnością Administratora:

 1. biurze rachunkowemu, czyli podmiotowi świadczącemu usługi księgowe;
 2. podmiotom świadczącym usługi dostawy produktów wysyłanych do Państwa drogą pocztową lub pocztą kurierską, 
 3. podmiotom świadczącym usługi ubezpieczenia 
 4. podmiotom lub organom uprawnionym na podstawie przepisów prawa.

6. Państwa dane osobowe będą przechowywane maksymalnie przez okres niezbędny dla realizacji prawnie uzasadnionych interesów spółki lub ochrony Państwa danych osobowych.

7. Posiadacie Państwo prawo dostępu do treści swoich danych oraz macie prawo do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo do cofnięcia zgody.

8. W przypadku naruszenia przepisów ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych (RODO) macie Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego;

9. Posiadane dane osobowe zabezpieczamy przed niepowołanym dostępem osób trzecich. Dostęp do aplikacji zawierającej dane osobowe posiadają tylko uprawnione osoby i tylko w niezbędnym zakresie, zaś dostęp do systemów realizowany jest poprzez unikalny identyfikator i zabezpieczony jest hasłem dostępu.