Kurs VII – Defensive driving

Kurs VII – Defensive driving

Trening praktyczny obejmuje:
1. Godzinną jazdę po mieście samochodem klienta – drogi szybkiego ruchu jazda podczas dużego natężenia ruchu, drogi lokalne, osiedlowe , jazda w centrum..

W czasie treningu oceniane i korygowane są:
1. Elementy psychofizyczne kierowcy:
koncentracja, zdolności percepcji i przewidywania zdarzeń drogowych , taktyka.

2. Elementy umiejętności technicznych:
– o szybkość jazdy
– o pozycja na drodze – dobór pasa ruchu
– o technika wyprzedzania i zmiany pasa ruchu
– o płynność jazdy
– o utrzymanie odległości między pojazdami podczas jazdy i postoju na światłach
– o sygnalizacja kierunkowskazami
– o hamowanie
– o praca biegami ,dobór odpowiedniego biegu
Każdy z poszczególnych elementów poddany zostaje ocenie instruktora w skali 1-6. Oceny zostają przekazane do firmy.

 Cele szkolenia
1.Nauka wczesnego rozpoznawania zagrożeń drogowych
Głównym celem szkolenia jest, wyrobienie w kursantach nowych nawyków zmierzających do obniżenia poziomu ryzyka jazdy samochodem. W szkoleniu tego typu główny nacisk kładziemy na umiejętność wczesnego rozpoznania zagrożenia a nie na umiejętności wychodzenia z ekstremalnej sytuacji drogowej. Lepiej jest unikać zagrożenia niż starać się wyjść z niego cało poprzez stosowanie zaawansowanych technik jazdy.

2. Weryfikacja błędów i złych nawyków mogących sprowokować sytuacje zagrożenia
Kursanci (także kierownictwo firmy) dostają informacje czy dany kierowca swoimi nawykami i stylem jazdy prowokuje sytuacje zagrożenia czy nie. Precyzyjna analiza błędów przyczynia się do poprawy bezpieczeństwa kierowcy. Przykład jeżeli w arkuszu ocen najsłabsze oceny kierowca dostał z takich elementów jak , prędkość jazdy, utrzymanie bezpiecznych odległości, czytelność zachowań na drodze to jest to zbiór błędów w dużym stopniu wpływający na (czasami nieświadome ) prowokowanie sytuacji zagrożenia.

3. Weryfikacja błędów uniemożliwiających efektywne działanie podczas ratowania się z ekstremalnej sytuacji drogowej.
Czasami błędy kierowców mogą w dużym stopniu osłabić efektywność działania podczas ratowania się z opresji natomiast styl jazdy nie powoduje wzrostu zagrożenia ( prowadzenie auta jednorącz , zła praca biegami)

4. Nauka nowego stylu parkowania – redukcja szkód parkingowych
Zwrócenie uwagi na parkowanie jako jeden z elementów jazdy samochodem, pokaz i weryfikacja bezpiecznych sposobów parkowania przyczyniają się do obniżenia dużej (15-20%) liczby szkód parkingowych w firmie

5. Zbudowanie bazy danych uwzględniającej poziom umiejętności kierowców pozwalające na lepszy monitoring kierowców oraz ich poziomu  i typu szkolenia.
Kursanci po szkoleniu podzieleni zostają na 3 grupy
I
– grupa kierowców którzy maja prawidłowo ukształtowane nawyki, rozpoznają zagrożenia i starają się ich unikać , nie podejmują ryzyka podczas jazdy
II
– grupa kierowców którzy nie stwarzają zagrożenia , mimo to popełniają błędy które mogą osłabić efektywność działania w samochodzie , szczególnie podczas sytuacji ekstremalnej
III
– grupa wysokiego ryzyka , grupa kierowców którzy swoją jazda prowokują zagrożenie na drodze

Program Kursu

Wersja A– rozszerzona o zajęcia teoretyczne

 Zajęcia teoretyczne 2 godziny

 1. Charakterystyka wypadków drogowych w firmach
Są dwa style jazdy; w pracy i cywilny z rodziną na „pokładzie”. Są też dwie całkowicie różne grupy zachowań kierowców i zagrożeń z tym związanych. Ilustrowany zdjęciami i filmami wykład na temat tych zagrożeń otwiera oczy na wiele na problem wypadków firmowych. Kto powoduje najwięcej wypadków w firmie , gdzie do nich najczęściej dochodzi, w jaki sposób, jakie błędy popełniamy najczęściej i najważniejsze pytanie , dlaczego?

2. Taktyka bezpiecznej jazdy
5 punktów, „kluczy bezpieczeństwa”, o których należy pamiętać jadąc samochodem aby zminimalizować ryzyko wystąpienia sytuacji niebezpiecznej a nawet wypadku.
Nauka rozpoznawania zagrożeń drogowych, dostosowanie stylu jazdy do warunków drogowych, zbieranie informacji o drodze, czytelność zachowań, dobór bezpiecznej odległości. Unikanie ryzyka, minimalizowanie skutków na każdym etapie sytuacji zagrożenia Ćwiczenia na materiałach zdjęciowych z umiejętności przewidywania zdarzeń drogowych.

Uwaga! Opcjonalnie dla grup wysokiego ryzyka dodajemy wykład z analizy wypadków drogowych – video

Praktyka

Cześć I  – pokazy i ćwiczenia – pozycja w samochodzie, metody bezpiecznego parkowania, metody optymalnego ustawienia lusterek wstecznych (minimalizowanie martwego pola)

Część II – Kursanci prowadzą samochód w towarzystwie instruktora ( w celu poprawienia komfortu i efektywności szkolenia proponujemy aby kursant jechał swoim autem tylko z instruktorem , układ 1:1. Jazda trwa min 1,5 godziny) Jazda odbywa się w różnym terenie, trasy szybkiego ruchu, miasto, uliczki osiedlowe itp.

·         Szkolenie– podczas kiedy kolejno, każdy z kursantów kieruje pojazdem, instruktor doradza mu w jaki sposób można zastosować każde z pięciu omówionych zagadnień i pozwala mu sprawdzić ich działanie w praktyce.

·         Ocena – podczas gdy kursanci kolejno kierują pojazdem, instruktor sporządza pisemną ocenę każdego z kursantów. Następnie kursanci, którzy nie prowadzili pojazdu przekazują swoje uwagi dotyczące sposobu, w jaki kierowca użył każdej z pięciu zasad. Tego typu wspólna nauka pozwala kierowcy lepiej zrozumieć obowiązujące zasady oraz lepiej je zapamiętać.

·         Podsumowanie:
Każdy z kursantów otrzymuje pisemną ocenę swojej jazdy, w której wymienione są jego silne i słabe strony oraz przedstawione są uwagi dotyczące tych zagadnień, w których potrzebna jest poprawa.
W arkuszu ocen znajduje się również fragment dotyczący oceny kursanta pod względem powagi podejścia do szkolenia. Jest to bardzo ważny element. Często kursanci przyjeżdżają na szkolenie jak na zabawę fundowana przez firmę , takie szkolenie nie ma wtedy sensu.

Plan kursu

9:00 – 11:00 – wykłady
11:00 – 12:00 – praktyka cz I
12:00 – 16:00 – praktyka cz II

 Wersja B – tylko jazda po mieście ( jazda sprawdzająca)

Uwaga. takie szkolenie możemy zorganizować w każdym miejscu w kraju, jedynym wymogiem są grupy szkoleniowe min 12 osób na 1 dzień. W warszawie szkolenie możemy zorganizować nawet dla 1 osoby.

Po szkoleniu do firmy przekazane zostają arkusze ocen z uwzględnieniem podziału na grupy, sugestiami dotyczącymi dalszego szkolenia, opinią dotyczącą ewentualnych przeciwwskazań dotyczących prowadzenia pojazdu itp.
Akademia może również prowadzić archiwizacje danych w formie elektronicznej.

 

 

« Wróć do listy